En Sinterklaas ad interim kwam ook, vergezeld van snoeperige pietinnen.